Getallenkennis

Getallenkennis

Bent u op zoek naar studiebegeleiding of bijlessen wiskunde, specifiek voor getallenkennis of een ander onderdeel van wiskunde op niveau middelbaar onderwijs?  Heeft uw dochter of zoon het moeilijk om te volgende in de lessen Wiskunde?  Doen de problemen zich vooral voor bij het onderdeel getallenkennis?

Bijleskantoor StudieCo kan zowel voor het lager (3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar), middelbaar als hoger onderwijs een bijlesleerkracht voorstellen die tijdens de bijlessen wiskunde de kennis van getallenkennis bijschaaft voor zowel natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen alsook schatten en afronden. Ook de concrete toepassing van deze begrippen kan door de bijlesleerkrachten van Bijleskantoor StudieCo aangepakt worden tijdens de bijlessen wiskunde!

Zowel de studiemethode voor het vak wiskunde kan bijgestuurd worden door een professionele bijlesleerkracht, alsook de specifieke vakinhoudelijke aspecten van het onderdeel getallenleer en dit dus met focus op alle onderdelen: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen, schatten en afronden, …

Indien u zo snel mogelijk bijlessen of studiebegeleiding wenst op te starten met als doel inzicht te verwerven in wiskunde met de bedoeling om beter te scoren in functie van de eindtermen:

  • Getallenleer
  • Algebra
  • Meetkunde

Vul dan meteen het contactformulier aan de rechterkant van de pagina in of contacteer Bijleskantoor Studieco telefonisch.  Wij stellen dan alles in het werk om de bijlessen wiskunde zo snel mogelijk op te starten.